... škola plná nápadov

Matematika 2. ročník

Prirodzené čísla1až10

Prirodzené čísla 1 až 10

Prirodzené čísla 1 až 12

Prirodzené čisla1 až 12

Jednotky a desiatky

Geometrické tvary

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno