APLIKOVANÁ ANGLIČTINA = ApA

  •  Predmet Predmet

    iný rozmer vyučovania angličtiny náš - vlastnoručný predmet, vymyká sa z bežnej praxe vyučovania angličtiny nástroj na poznávanie sveta okolo seba dáva priestor žiakom so zvýšeným záujmom o angličtinu rozvíjať sa, zažívať úspech a pocit obohatenia každý deň prostriedok, ako...

  • KRITÉRIÁ PRE ZÁUJEMCOV KRITÉRIÁ PRE ZÁUJEMCOV

    pozitívny vzťah k anglickému jazyku vnútorná motivácia – chcieť sa učiť a vedieť viac veľmi dobré výsledky z anglického jazyka na prvom stupni úspešné zvládnutie riaditeľského testu z anglického jazyka pridaná hodnota: svedomitosť, pracovitosť, zvedavosť, výrečnosť,...

ApA

  • Žiaci Žiaci

    nevnímajú jazyk cez gramatiku nachádzajú si cestu k témam, ktoré možno nepatrili medzi ich obľúbené rozširujú si svoje obzory postupne sa naučia uvažovať v anglickom jazyku vlastným tempom rozvíjajú svoje schopnosti vyjadriť svoj názor, argumentovať, viesť zmysluplný rozhovor,...

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno