s CLILOM sa zabávame aj v 1.Cé...

Matematiku sa v II.B učíme nielen po slovensky vďaka prvkom metódy CLIL...

EDUCATE SLOVAKIA - KOMENSKÉHO

Ako si už naši žiaci zvykli, aj tento rok, v poradí už tretíkrát, dali praktický rozmer našim vedomostiam zahraniční študenti vysokých škôl. Tento raz to boli Nadia z Jakarty a Michael zo Soulu. Program Educate Slovakia, založený na týždňových pobytoch stážistov na zapojených školách v rámci Slovenska, obohatili hodiny angličtiny o skutočný multikultúrny rozmer. Postupne sa osmelili žiaci i kolegovia a na chodbách i v zborovni bolo badať diskusné skupinky.
Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí o exotických miestach, ktoré väčšina z nás zatiaľ nenavštívila. Ani my učitelia sme netušili, že gangnam style je vlastne kórejsky kangnam, a že je to v Kórei luxusné miesto na bývanie. Vedeli sme však, že ázijská kuchyňa chutí, tak sme v našom wifi kútiku otvorili náš ozajstný Kangnam Sushi and Noodle bar. Decká z 8.A a 8.B pod vedením Nadie a Michaela vlastnoručne vyrobili sushi podľa svojich tajných receptov. Cez veľkú prestávku sa konala otvorená ochutnávka, hádam nebolo nikoho, kto by si nenašiel niečo podľa svojho gusta, a to tých ochutnávačov bolo neúrekom...
Pochválili sme sa aj našou vzácnou pevnosťou a potrápili lúštením rébusov na ceste za pamiatkami nášho mesta. Zisťovali sme, aj koľko krokov treba na prekonanie mosta sv. Alžbety, a tak sme symbolicky poukázali na fakt, že nie všade sa dá ísť k susedom tak jednoducho.
Keďže program chápeme najmä ako kultúrnu výmenu, stážisti sa mohli oboznámiť so životom v našom regióne priamo v rodinách našich žiakov, kde boli ubytovaní. Týmto by sme radi vyjadrili veľkú vďaku našim rodičom!
Zistili sme, že Nadia i Michael perfektne hrajú bedminton a prevetrali naše kolegyne aj vo štvorhre. No, a keď padla reč na basketbal, bolo jasné, že sa pôjde na match.
Milá bola Nadina poznámka: „Keď sme prišli do Bratislavy, hľadali sme ľudí.“ Michaelovi zas Komárno pripadalo trochu strašidelné, keď sa prechádzal popoludní po našich „ľudoprázdnych“ uliciach. V Kórei žije desaťkrát viac ľudí ako u nás a aj v Indonézii je všetko väčšie ... ešteže sú aspoň naši basketbalisti dvakrát vyšší .

Erasmus+

Škola sa vďaka schválenému projektu, financovaného Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus plus, pustila do realizácie svojho zámeru

s názvom "Implementácia prvkov metódy CLIL (Obsahové a jazykové́ integrované vyučovanie) do vyučovacieho procesu.“

Výsledkom projektu bude inovácia vo vyučovaní prírodovedných predmetov na sekundárnom vzdelávaní a všeobecnovzdelávacích predmetov

na primárnom vzdelávaní učiteľov, ktorí absolvovali mobilitu financovanú programom Erasmus +.  Do vyučovania tak včlenia

metódy a formy práce, ktoré posilnia obsahovú stránku predmetu o využitie cudzieho (anglického) jazyka.

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno