...vitajte na našej stránke

Trojstretnutie podporil aj Nitriansky samosprávny kraj.

...po roku sme vycestovali do Budapešti, aby sme si v priateľskej atmosfére zasúťažili. Boli sme úspešní, však pozrite...Viac TU!

"Neodpadni z odpadov!"

Heslo, ktoré od 24.apríla znelo v triedach primárneho stupňa. Celý týždeň sme skloňovali slová Zem, odpad, plast... ale nie len to! Spracovali sme anketu o triedení odpadu v rodinách. Všetci sme sa zhodli na skutočnosti, že treba triediť odpad a nie len o tom hovoriť, lebo naša Zem sa o pár rokov premení na jednú obrovskú skládku. Určite nás o tom presvedčila aj pani učiteľka Katka Vargová, ktorá celý týždeň vyprázdňovala naše koše, aby sme na vlastné oči videli, že v komunálnom odpade sa ocitli aj veci, ktoré sa dajú recyklovať.

Skrátka: "Dajme veciam druhú šancu!"

 

Výsledky ARCHIMEDIÁDY...viac TU!

V okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska" získala Paťka Blažejová 2. miesto v III. kategórii, Tamarka Horváthová strieborné pásmo v I. kategórii a Alžbetka Kološová strieborné pásmo v II. kategórii.

Majstrovstvá okresu v atletike v Novych Zamkoch.
1000m 1. miesto
300m 3. miesto
Blahozelame!

V Krajskom kole biologickej olympiády kategórie E v odbornosti GEOLÓGIA: Karolína Mužíková: 3.miesto, Karolína Korimová: 8.miesto, v odbornosti BOTANIKA: 8.miesto. Srdečne blahoželáme))))

Lucka Obuchová v Krajskom kole Hviezdoslavoho Kubína získala Čestné uznanie!  Lucku  pripravovala pani učiteľka Katka Ďurčová.  SUPER!

V Okresnom kole biologickej olympiády kategórie D v prakticko-teoretickej časti 1. miesto získali Emily Furinda a Danka Murová z 7.B triedy a v projektovej časti 1.miesto získal Jakub Halabrin z 5.B a 9.miesto Oskar Ábrahám z 6.B triedy. Srdečne blahoželáme.

Krajské kolo Chemickej olympiády v Nitre - Catherine Rosičková 9.B - 7.miesto(85,5b), Dominika Domjánová 9.A - 16.miesto (77b). Tešíme sa a blahoželáme dievčatám aj pani učiteľke Želke Dobrovickej

K  80. narodeninám básnika, textára a autora rozprávkových kníh Tomáša Janovica  pripravila Metská knižnica mesta Piešťany výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojili deti z celého Slovenska. V Elektrárni Piešťany sa v utorok 11. apríla stretli finalisti, aby im organizátori odovzdali ocenenia. Medzi nimi bola aj Laurika Mrázová z 2.cé, ktorá obsadila krásne 3.miesto a špeciálna cena poroty bola udelená Mirke Szászovej zo 4.bé. Dievčetá pracovali pod vedením pani učiteľky D. Nagyovej a G. Kamocsaiovej.

Skrátka: "NIE SME ŽIADNE DREVÁ, MÁME TVORIVÉ ČREVÁ!"

...úspešným biológom. Viac TU!

 

I. kategória próza: Laura Mrázová 2.C - 2. miesto
Lucia Obuchová 4.B - 1. miesto - postup

poézia: Samuel Podmanický 2.C - 1. miesto - postup
Nina Hanáčková 4. A - 3. miesto

Lenka Tarabčíková, 9.B - 1. miesto - postup

...10 ročnej MIRKE SZÁSZOVEJ .

V rámci slávnostného galavečera ocenili najelpších športovcov Komárna za rok 2016 a plavkyňa Mirka sa stala TALENTOM ROKA 2016. V roku 2016 sa zúčastnila

19 plaveckých súťaží, z ktorých si priniesla 69 zlatých, 11 strieborných  a 2 bronzové medaile.

Blahoželáme a držíme palce v ďalších pretekoch!

Medzinárodný pouličný beh Komárno - Komárom                   aj s účasťou našich šikovných bežcov ...

....Zoé Bonova a Viki Baloghova z 5.A, čas  32 minut.

Marko Ujvári 9.A úžasné 1. miesto v kat. juniorov!

Fantázia!!! Gratulujemeee!!!!

 

Vyženieme ZUBOŽRÚTA!

V utorok nám,prvákom, teta Poláková ukázala ako bojovať so Zubožrútom. Nepotrebovali sme rytiersky meč, ale zubnú kefku. Naučili sme sa, že nestačí len správne si čistiť zúbky , ale pomocníkmi v boji so Zubožrútom sú aj vitamíny...

APA = APLIKOVANÁ ANGLIČTINA

„Vymysleli, zrealizovali, vytvorili...“

Učíme sa „po anglicky“ kúpiť tričko, rezervovať hotelovú izbu, či sa spýtať na cestu. My sme chceli aj niečo iné, niečo viac, niečo užitočné, niečo, čo nebude „boring“. Niečo, čo našich žiakov obohatí a otvorí im nové možnosti a rozšíri obzor.
Angličtinári si VYMYSLELI vlastný vyučovací predmet, v ktorom sa žiaci venujú rôznym zaujímavým vedeckým témam a používajú odborné výrazy v angličtine.
V tomto školskom roku svoj nápad ZREALIZOVALI. Učiteľky učili, žiaci študovali, počúvali, hovorili, čítali, spievali, ... vstrebávali nové vedomosti.
Všetko, čo sa žiaci dozvedeli, naučili, zistili, použili pri prezentácii svojich prác, ktoré vlastnoručne VYTVORILI.
U nás sa kreativite medze nekladú!

Komenského „Handmade English“: Design an Island (Vytvor si vlastný ostrov); Water Cycle (Kolobeh vody v prírode); Photosynthesis (Fotosyntéza)

 

Angličtina na matematike? A ako? Nestačí, že musím pohnúť rozumom pri delení, násobení či riešení slovných úloh?
Ako vlastne na to a že to ide, sme sa presvedčili vo štvrtok 9.2.2017. Na našu školu zavítali dve mladé matematikárky z Katedry matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: RNDr. Kitti Páleníková, PhD. a Mgr. Zuzana Naštická. Postupne odučili hodiny matematiky metódou CLIL v triedach 5.A, 6.B, 7.B a 8. A. Témy boli rôzne. Od kruhu, kružnice v piatom ročníku, po prácu s desatinnými číslami v šiestom ročníku, percentá v siedmom ročníku a v ôsmom ročníku sa zaoberali menou.

Presvedčili sme sa, že naši žiaci ovládajú v angličtine nielen gramatiku a slovnú zásobu z hodín angličtiny, ale vedia ju aj celkom dobre použiť pri získavaní nových poznatkov napríklad v matematike. Práve tento spôsob vyučovania je základom metódy CLIL, ktorej prvky sa snažíme zavádzať na našej škole.


.. dnes sme boli na FO okresne kolo   a Filip  Uhrin kategoria F z 8.Bé obsadil  3. miesto  z 22 žiakov .Filipovi a pani učiteľke A. Kamocsaiovej srdečne BLAHOŽELÁME!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo

Naše detičky boli skvelé, veď posúďte:

I. kategória próza: Laura Mrázová 2.C - 1. miesto- postup

                           Lucia Obuchová 4.B - 2. miesto - postup

                           Róbert Mravúch  4.C - 3. miesto

                           Réka Bugárová   4.A - 3. miesto

                 poézia: Samuel Podmanický 2.C - 1. miesto - postup

                            Nina Hanáčková 4. A - 2. miesto - postup

                           Viktória Venthová 3.C - 3. miesto

II. kategória poézia: Michaela Zemková 5.B - 3. miesto

Mimo súťaže: Tamara Horváthová 1.A -  diplom za úspešný prednes

 

        Základná škola J.A. Komenského na Ulici Komenského v Komárne začala písať svoje dejiny školský rokom 1976/77. V tomto roku sa po prvý raz otvorili brány novučičkej budovy a od tohto roku začal písať svoju históriu aj detský spevácky zbor Margarétky.

   V súčasnosti pracuje  zbor pod vedením pani učiteliek Mgr.Viery Harmatovej a Mgr. Adriany Schuchmanovej. Navštevujú ho prevažne deti prvého stupňa, ktoré majú vzťah k piesni, hudbe, pohybu...Svojimi vystúpeniami sa snažia potešiť našich starých rodičov v Klube dôchodcov, každoročne vystupujú v evanjelickom kostole na charitatívnom koncerte...a musíme  spomenúť i vystúpenia na pôde školy v rámci Dňa učiteľov, začiatku, či konca školského roku. 

Spev ako prejav radosti u detí je veľmi dôležitý...tak sa tešili i na dnešné vystúpenie v rámci Súťažnej prehliadky detských speváckych zborov pod názvom Deti deťom a zaspievali si pre dobrú náladu. Odmenou im bolo druhé pásmo ...krásny diplom, nádherný pohár...a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy.

V okresnom kole biologickej olympiády kategórie C získala Dominika Krivdová krásne 1. miesto a postup na krajské kolo, Karolína Korimová, Simona Skačanová a Lea Zsideková sa umiestnili na siedmom mieste. Gratulujeme))))))

 

 

Naša škola bola dnes ocenená.
Obdržala Cenu Primátora...za kreatívnu a náročnú prácu pedagógov, za vynikajúcu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na stredných školách a za šírenie dobrého mena mesta Komárna.

... povedali, napísali ... 

Vieme o všetkom!

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno

info@zskomenskehokn.sk

Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

Vyhľadávanie

 

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

 

MESTO KOMÁRNO

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno