...vitajte na našej stránke

Výlet  5. A

     Ako najlepšie ukončiť školský rok plný skúšania a písomiek?  Nie ináč ako výletom.  Asi tak uvažovali žiaci 5.A  a preto sa spoločne s triednou A. Kamocsaiovou  a p. M. Kolárikovou vybrali na výlet do Kováčskych kopcov.  Vo štvrtok ráno  na železničnej stanici  spoločne zamávali  rodičom a hor sa   v ústrety  novým zážitkom.   Bez návštevy múzea by to asi nešlo. Dozvedeli sa,  prečo sa  Štúrovo často volá aj Párkány, či prečo je v erbe mesta kohút. V úmornej horúčave dobre padlo posedieť si v kinosále, v ten deň určenej len  im.  Poobede sa už kúpali v bazéne pri hoteli a večer  strávili  spoločnou debatou. Na druhý deň ich čakala malá túra do okolitých lesov.  Poobedie sa nieslo v duchu  športových súťaží, kúpania  a večer nesmela chýbať  opekačka. Nasledujúci deň prišiel čas odchodu. Ráno ešte rýchlo stihnúť hodiť  žabku do Dunaja, pobaliť sa,  trochu  ping -  pongu , obed  a ide sa domov.

A je tu znova náš letný denný tábor "Klubkove dobrodružstvá" s programom, pri ktorom sa naše deti nemajú šancu nudiť, a ktorý im, aspoň dúfame, prinesie veľa krásnych zážitkov :-)

. ...sme na konci príbehu o Abecednom kraľovstve, všetko sme sa dozvedeli o jeho skrytom tajomstve. Veselo bolo pred týždňom v Kajak and kanoe klube v Kn-city kde I.C trieda zskomkn slávila stretnutie viacej ako 70 členov našej veľkej rodiny. Akcia bola spojená s bohatým programom a pohostením. Vsetkým čo prišli, ďakujeme.

Pani učiteľka Katka a Tatko kráľ, Igor.

OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV a ICH UČITEĽOV

Žiačky Mia Violová a Lorenka Kányiová zo 4.A so svojou úžasnou pantomímou, ktorá mala veľký úspech. Pantomímu s nimi nacvičila pani vychovávateľka Polgárová a takým krásnym umelackým stvárnením vzťahu matky a dieťaťa,  obohatila slávnostnú chvíľu o nevšedný zážitok. Viac TU!

Školský song "V našej škole ..."záverečná pieseň Slávnostnej akadémie ZŚ J.A.Komenského k 40. výročiu založenia školy  " ,

s láskavým súhlasom autora hudby Júliusa Kinčeka.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI U PRIMÁTORA

Lucia Obuchová 3.BÉ,  Bodo Noah Schulz 6.BÉ, Lenka Tarabčíková 8.BÉ, Veronika Zišková 9.BÉ,Kristína Erdélyiová 9.BÉ

BYŤ NÁROČNÍ SA OPLATÍ!

BLAHOŽELÁME!

 

Naša škola bola dnes ocenená.
Obdržala Cenu Primátora...za kreatívnu a náročnú prácu pedagógov, za vynikajúcu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na stredných školách a za šírenie dobrého mena mesta Komárna.

 

 

Komenského Správy:
20. júna sme mali česť hostiť na našej škole odborného radcu z odboru školstva Okresného úradu Nitra, pána Mgr. Borisa Holiča. Konalo sa totiž slávnostné vyhodnotenie úspešných žiakov okresných kôl predmetových olympiád.
Naši sa medzi nimi veru nestratili, avšak v dnešný deň zaslúžený potlesk právom patril všetkým vyhodnoteným školám, učiteľom a žiakom.
Keďže spoločné foto nám ušlo, pridávame aspoň menoslov ocenených.
Všetkým patrí naše uznanie.

 

 

Pani učiteľke Malíkovej sa podaril husársky kúsok. Počas štyroch rokov úspešne bodovala v okrese vo výtvarnej súťaži Európa v škole. V prvom ročníku skončil na druhom mieste Filip Kajan. V druhom ročníku skončil na druhom mieste Joel Bohdan Bodzás. V treťom ročníku skončila na druhom mieste Sára Iva Csekes, ktorá obsadila vo štvrtom ročníku prvé miesto.

     

 

Naše dievčenské družstvo z 9.B: Andrea Buzás, Vanda Urbanová, Viktória Červenková, Hana Kajanová a Krisztina Erdélyiová dnes zabodovali v okresnej súťaží "Hliadka mladých zdravotníkov". Boli úžasné a získali
3. miesto. Tešíme sa a blahoželáme, konkurencia bola veľká !!!

mladší žiaci:
okresné kolo - 1. miesto prvý stupeň-  FANTASTICKÉ!

Súťažiaci: Ema Lara varga 4. C, Vivien Dobai 4. C, Simon Zaduban 4. C, Dávid Hoán Ngyuen 4. C, Sofia Keresztesová 4.B

Žiakov pripravovali pani učiteľka Dobrovická a Mrázová.

 

"Horúce" správy: tretiačka Mirka Szászová je deväťnásobná MAJSTERKA SLOVENSKA v plávaní! To je paráda!

 

Okresné kolo fyzikálnej olympiády kategória G, Archimediáda:

Tomáš Hengerics - 1. miesto 7. A
Dominika Krivdová - 3. miesto 7.A
Dano Korytár 7. B - 9. miesto.

Pripravovala pani učiteľka Aneta Kamocsaiová. SUPER!

 

...tete Katke a jej zverencom za I.miesto v MINIVOLEJBALE!

 

UNICEF:  Celoslovenská Súťaž v kreslení „Malé deti, veľké sny“

Všetky deti o niečom snívajú, po niečom túžia – bez ohľadu na to, či žijú na Slovensku alebo niekde inde vo svete. O čom snívajú deti na Slovensku a o čom tie ostatné vo svete? Čo by slovenské deti dopriali iným deťom? Do súťaže v kreslení sa zapojilo 42 materských, základných, špeciálnych škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska.  Porota v Unicef  sa riadne zapotila, kým vybrala tie najlepšie, najnápaditejšie, či najvydarenejšie. Tešíme sa, že medzi ocenenými prácami je aj dielko Lucinky Obuchovej z 3.BÉ, ktorá v kategórii ZŠ 1.stupeň obsadila 3.miesto. Lucinka pracovala pod vedením G. Kamocsaiovej.

 

 

Máme krásne výsledky v BIOLÓGII! Našim šikovným žiakom a pani učiteľke srdečne gratulujeme!!!
Veľmi sa z výsledkov tešíme!
Pripravovala pani učiteľka Monika Toltesyova, viac TU!

 

Speváčky, Amira Gubánová  z II.A   a  Emma Szabóová  z V.A  triedy, reprezentovali našu školu v okresnom kole speváckej súťaže „Slávik Slovenska“. O tom, že dievčatá dokážu krásne spievať slovenské ľudové piesne svedčí nádherné 1. miesto Amirky  v 1. kategórii a zlaté pásmo Emmky v 2. kategórii. SRDEČNE  GRATULUJEME !

 

Dňa 3. mája  bola vyhodnotená výtvarná a literárna súťaž pod  názvom Európa v škole. V tvrdej konkurencii obstáli naše dve dievčatká na výbornú. Miriam Szászová obsadila v literárnej časti 1. miesto v I. kategórii žiačku pripravovala pani uč. G. Kamocsaiová a žiačka Sára Iva Csekes obsadila 1. miesto v II. kategórii vo výtvarnej  časti, žiačka pracovala pod vedením pani uč. Zdenky Malíkovej.


 

Dňa 28.4.2016  sa konalo "Okresné a mestské kolo mladých záchranárov Civilnej ochrany". Družstvo A tvorili žiaci 8.A triedy: Adrika Langschadlová, Katka Gulyás, Kevin Konečný, Than Martin Nguyen Xuan. Družstvo B tvorili žiaci 5.B triedy: Lujza Tóthová, Nina Kajanová, Filip Lehotský, Jakub Jokel. "B družstvo" obsadilo 14. miesto v okresnom kole a "A družstvo" 4. miesto v okresnom kole a 2. miesto v mestskom kole s postupom na Slovenské kolo. Tešíme sa z úspechov a víťazom blahoželáme . Dúfame, že sa do "64 najlepších družstiev Slovenska" dostaneme. Žiakov pripravovala p.uč. Ing. Želmíra Dobrovická

 

...

... Hanka Ujjová z 1.A triedy získala 3. miesto vo výtvarnej súťaži "Komárno vo svetle času"

 

Na známosť sa všetkým dáva, že náš talentovaný lingvista, šiestak Bodo Noah Schulz úspešne zdolal celoštátne! kolo Olympiády v nemeckom jazyku...v kategórii 1C získal krásne 4.miesto! Pripravovala ho pani učiteľka Eva Kasztová.
Srdečne gratulujeme, veľmi sa tešíme a ďakujeme za perfektnú reprezentáciu!

 

...naše dievčatá Veronika Žišková 9. B, Rebeka Uhrinová 9. B a Bianka Šírová  8.B  statočne bojovali na okresnom kole fyzikálnej olympiády 16.3. 2016 na ZŠ s VJM J. Móru, Komárno. Rebeke sa podarilo prerátať sa k úspešným riešiteľom a obsadila v tvrdej konkurencii 6. miesto. Žiačky pripravovala  pani učiteľka Aneta Kamocsaiová. SUPER!

 

 

Lenke Tarabčíkovej z 8.BÉ a pani učiteľke Marte Profantovej.

za 2.miesto v okresnom kole

 

FOTOGALÉRIA TRIED..

Klikni:

... povedali, napísali ... 

Vieme o všetkom!

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno